• Høstsemester 2020 : oppstart uke 34 (17. august) - slutt uke 49 (6. desember)

  • 15 uker undervisning

  • Øvingslokale: dansesalen i Åsane Kulturhus

  • Fri uke 41 (høstferie)

  • Juleforestilling søndag 6. desember i Åsane Kulturhus

  • Påmelding for nye elever fra 1. juli (fra i dag for gamle elever)

  • Nærmere info fortløpende på Spond / facebook / e-post

  • Sørg for at e-post fra Åsane Ballettskole ikke havner i søppelmailmappen
    registrér deg på Spond.no (https://group.spond.com/NQSUC) !

  • Facebook Social Icon

Åsane Ballettskole

Monique Verneuil, mobil 900 65 742

Undervisningen foregår i dansesalen i Åsane Kulturhus

© Åsane Ballettskole.  Proudly created with Wix.com by Konsulent Kristine Drake