• Vårsemester 2021 : oppstart uke 3 (18. januar) - slutt uke 19 (fre 15. mai)

 • 15 uker undervisning

 • Øvingslokale: dansesalen i Åsane Kulturhus

 • Vi forholder oss til nasjonale og lokale smittevernregler. Vi oppfordrer alle som kommer i kontakt med Åsane Ballettskole til å være ekstra nøye med å følge gjeldende smittevernregler

 • Fri uke 9 (vinterferie) og uke 13 (påskeferie)

 • Vårforestilling Drømmen om Svanesjøen  søndag 2. mai 2021
  i Åsane Kulturhus

 • Nærmere info fortløpende på Spond / facebook / e-post

 • Se etter e-post fra Åsane Ballettskole i spam- / søppelmailmappen din!
  Vennligst akseptér invitasjonen i Spond !