Klassisk ballett videregående nivå 2-4

1/2
KLASSISK BALLETT 2 9-12 år:
Påkledning
 • tirsdag 18.15-19.15

Pedagog: Camilla Marie Lønøy Olsen

 • Klassisk ballett er dansesjangeren du finner i balletter som Svanesjøen, Nøtteknekkeren o.a.

 • Klassisk ballett danner grunnlaget for all annen dansetrening innen scenedansen.

 • I klassene legges all basistrening for dansere med posisjoner, fleksibilitet, styrke , kroppsholdning.

 • Man jobber fram grasiøse bevegelser og en lyrisk framtoning.

 • Dansetrinn , hopp, piruetter og retninger.

 • Nivå 1+2 går over flere semestre – Pensum 1 og Pensum 2

 • Eleven kan deretter fortsette til neste trinn (2+3)

KLASSISK BALLETT 2+3 9-14 år:

Påkledning

 • mandag 18.45-19.45

Pedagog: Siren Vaage

 • torsdag 19.00-20.15

Pedagog: Camilla Marie Lønøy Olsen

 

Etterhvert som eleven blir eldre bygges klassen opp med alt som en ballett-klasse skal inneholder (barre-øvelse, senter, diagonal, koreografi)

 • Her anbefales 2 klasser i uken:

KLASSISK BALLETT NIVÅ 3+4 fra 14 år:
Påkledning
 • mandag 19.45-21.00
Pedagog: Monique Hélène Verneuil
 • tirsdag 19.15-20.15
Pedagog: Camilla Marie Lønøy Olsen
 • onsdag 18.00-20.00
  klassisk teknikk - tåspiss - repertoar
Pedagog: Monique Hélène Verneuil
 • fredag 16.30-17.45

Pedagog: Camilla Marie Lønøy Olsen

1/9

Regler for dansetimen:

Foreldre / foresatte kan med fordel forklare / forberede barnet før første dansetime.

de har ansvar for å sende barna sine til toalettet før timen. Får lov å gå på toalett i timen (følges av ”miniassistent”). - ikke snop, ikke tyggis - skal delta i aktivitet og ikke forstyrre undervisningen - - - mens undervisningen pågår må de vente utenfor dansesalen - de skal være til stede og ta i mot barna når kurset er ferdig.

 

Ordensregler:

Det forventes at elevene og foreldrene som er med kommer til undervisningen på riktig tidspunkt (helst FØR tiden enn ETTER tiden). Skulle du være forsinket, husk å ikke forstyrre undervisningen og komme inn i dansesalen på en rolig måte. Husk toalettbesøk før undervisningen begynner.

Foreldrene skal IKKE sitte i dansesalen under undervisningen

Det forventes gjensidig RESPEKT mellom medelever og mellom elever og instruktør.

ALLE elever, små og store, skal vise konsentrasjon, utvikle kroppsbevissthet.